top of page
KLÁNOVICKÝ CANICROSS

Běháš rád se psem? Tak jsi zde správně! V rámci Klánovického půlmaratonu

bude součástí i Canicrossový závod (běhání se psem).

ROČNÍK: 9.

TRASA: 5,4Km

DATUM: Neděle 20.října 2024

MÍSTO: Praha Klánovice, areál ZŠ, ulice V Soudním

PREZENTACE: Parčík vedle sportovní haly

DOPRAVA NA MÍSTO: MHD: ideálně vlakem (S1 Praha - Kolín) do stanice Praha - Klánovice a pak cca 10min pěšky, případně autobusem (221, 303) ze stanice Černý most na stanici Smržovská

PARKOVÁNÍ: na vyznačených parkovacích plochách, k parkovištím bude směřovat navigace a na místě bude obsluha, parkování u místa startu NEBUDE MOŽNÉ.  

PROPOZICE BUDOU AKTUALIZOVÁNY

PROGRAM: 

7:30 otevřena registrace

9:45 ukončení registrace

11:00  start první skupiny 10 běžců. Další skupiny po 10 běžcích následují každou minutu.

Rozdělení do skupin bude oznámeno emailem před závodem nejpozději však při registraci v den závodu. Každému účastníkovi bude na ruku napsáno číslo jeho příslušné vlny! ;-)

cca 12:35 Vyhlášení vítězů

UPOZORNĚNÍ: Je nutné se dostavit na registraci včas, neboť přesně v 9:45 se registrace uzavře a data se odevzdávají časomíře. Ta již opožděné registrace nepřijímá a opožděnému závodníkovi nebude umožněna účast na závodě ani vráceno startovné! Vše prosím s ohledem na start velkého množství půlmaratonců, kteří startují těsně po dokončení canicrossového závodu!

 

KATEGORIE: 

CANICROSS MUŽI                                        CANICROSS ŽENY

junioři od 15 do 18 let                                juniorky od 15 do 18 let

muži od 19 do 39 let                                   ženy od 19 do 39 let

muži veteráni I od 40 – 49 let                  ženy veteránky I od 40 – 49 let

muži veteráni II od 50 let a starší          ženy veteránky II od 50 let a starší

MALÝ SRDCAŘ (muži+ ženy dohromady - viz níže)

 

MALÝ SRDCAŘ: v online přihlášce prosím zvolte kategorii - CANICROSS PŘÍCHOZÍ  a do poznámky napište heslo "malý srdcař". Tuto kategorii otevíráme třetím rokem a je určena pro psy do výšky 40 cm. Tato kategorie je omezena počtem 20 běžců! Prosíme tedy běžce, aby se opravdu hlásili ti, co se svým malým srdcařem vzdálenost tratě (stejná jako u hlavních kategorií) uběhnou v kuse a zároveň, aby se opravdu hlásili ti, co mají pejska do 40 cm a nesnažili se tam "vecpat" s větším pejskem a zabrat místo někomu jinému. Omezený počet je z toho důvodu, že je nutné časově navázat na masový start půlmaratonu!  Tato kategorie bude vyhlášena dohromady muži/ženy.  Žádné jiné dělení kategorií psů nebude umožněno.

DĚTSKÉ KATEGORIE CANICROSS NEJSOU Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ OTEVŘENÉ! 
Na závod není potřebná  licence. Závodníci s aktivní licencí budou na startovní listině zařazeni v první polovině startovních vln. 

 

REGISTRACE:  do 12. 10. 2023 nebo do naplnění kapacity na www.canicross.cz

KAPACITA: upozornění - kapacita závodu je omezena na 100 Canicrssařů, proto přihlášení na místě bude umožněno pouze, když nebude naplněná kapacita přihláškami předem

START: start bude ve vlnách s tím, že bude rozdělen do koridorů po 10 závodnících. Žádná obava z hromadného startu není na místě, prostor je dostatečně široký a zorganizovaný. Zatím vždy proběhlo vše v pořádku!  

TRAŤ: Závod je veden po lesních cestách, naučné stezce, menšími i většími stezkami. Podkladem jsou hliněné a štěrkové cesty s minimem asfaltu, vždy však po cestě.

Délka tratě 5,4 km! Mapa tratě je uvedená ve složce „Trasy“.

ČASOVÝ LIMIT: Z kapacitních důvodů (neprodleně po skončení canicrossu ve stejném prostoru začínají hlavní závody) je stanoven časový limit 40 minut. Po tomto limitu bude závodníkovi ukončeno měření času a v závislosti na podmínkách v prostoru startu/cíle mu nebude umožněno dokončit závod. Prosíme proto všechny potenciální účastníky o zvážení svých sportovních možností, velmi neradi bychom toto pravidlo uplatňovali v praxi.

STARTOVNÉ: Platba možná bezhotovostně na účet i v hotovosti na místě:

450,- Kč v případě bezhotovostní platby (je nutné, aby částka byla připsána na účet TJ Sokol Maxičky do 13.10.2023 - tedy do pátku)

500,-Kč v případě platby na místě

Startovné v případě bezhotovostní platby uhraďte prosím na účet TJ Sokol Maxičky: č. 257458527/0300, Variabilní symbol: datum narození závodníka, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení závodníka.

V ceně startovného je především: 
Organizace akce

Čipová časomíra
Pitná voda k dispozici pro závodníky i psí parťáky před i po dokončení závodu

Koláče v cíli
Mobilní sociální zařízení (wc)

Zdravotní servis aj.

VYHLAŠOVÁNÍ: Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány pouze pokud budou obsazeny více jak pěti závodníky. V případě, že tomu tak nebude, bude taková kategorie spojená s nejbližší věkovou kategorií. 
UBYTOVÁNÍ: Příjezd na místo závodu není možný předem a ubytování v okolí si v případě zájmu zajišťuje každý závodník sám.  

SERVIS PRO ZÁVODNÍKY: V průběhu celého dne bude k dispozici úschovna zavazadel, šatna, sprchy, zdravotnický servis a občerstvení. Pozor není možné brát psy dovnitř!!  Dále bude zajištěna voda pro chlazení psů a jejich napájení.

KONTAKT:  Kamila Šrolerová, tel. 603 570 790, srokam@centrum.cz,  ředitelka závodu

 

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závod se koná v krásném prostředí Klánovického lesa, jehož velkou část tvoří přírodní rezervace. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel.

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu níže zmíněné.

 2. Canicrossový  závod je určený starším 15let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř.

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle.

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.

 6. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.

 7. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci daného sportu (nikoliv pro komerční účely) bez nároku na honorář.

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.

 9. Závod se koná za každého počasí.

 10. Vaše emailová adresa může být použita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

 11. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat.

 12. Závodíme v duchu fair play.

 13. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na parkovišti a v okolí startu a uklízeli po svých psech!

 14. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře.

 15. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.

 16. Veterinární podmínky dle platného závodního řádu ČASS (Českou asociaci sleddog sportů – www.mushing.cz), platná očkování. Splnění veterinárních podmínek je nezbytné pro všechny kategorie bez rozdílu!

 17. Očkovací průkaz sebou, platná očkování budou kontrolována při registraci.

 18. Závodu se může zúčastnit pouze pes, který dosáhl 12 měsíců věku (1 rok). Mladší psi nebudou připuštěny k závodu, a to bez jakýchkoliv výjimek.

 19. Zúčastnit se mohou jakákoliv psí plemena, ale pozor agresivita psů bude postihována diskvalifikací! Stejně tak agresivita, či nevhodné chování závodníka vůči psům.

 20. Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány pouze pokud budou obsazeny více jak pěti závodníky. V případě že tomu tak nebude, bude taková kategorie spojená s nejbližší věkovou kategorií. 

 21. Čip je nutné umístit na postroj či obojek psa, nebo na běžeckou botu závodníka a to dle instrukcí, které vám budou podány během registrace.  

 22. Časový limit: z kapacitních důvodů (neprodleně po skončení canicrossu ve stejném prostoru začínají hlavní závody) je stanoven časový limit 40 minut. Po tomto limitu bude závodníkovi ukončeno měření času a v závislosti na podmínkách v prostoru startu/cíle mu nebude umožněno dokončit závod. Prosíme proto všechny potenciální účastníky o zvážení svých sportovních možností, velmi neradi bychom toto pravidlo uplatňovali v praxi.

 23. Případné stížnosti/protesty je nutné předložit ředitelce canicrossového závodu – Kamila Šrolerové a to co nejrychleji po daném porušení ústně. Ústnímu protestu musí následovat písemný protest, který musí být předložen vedení závodu neprodleně po ukončení běhu nejpozději však do 30 minut před vyhlášením závodu (do 12:05)  pokud se stížnost týká výsledkové listiny. Stížnost/protest je nutný podat písemnou formou (na jakémkoliv vlastním papíře) s předložením důkazů – fotografie, záznam z kamery, svědectví jiného závodníka či diváka. Stížnost/protest není zpoplatněn(a).

 24. Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků 

 25. Závod je organizován dle pravidel závodního řádu a směrnic České asociace sleddog sportů a pokud v těchto pravidlech chybí úprava tak pravidly Mezinárodní canicrossové federace.

 26. Příslušné odkazy:

http://www.canicross.international/site/wp-content/uploads/2022/11/ICF_RULES_2022.pdf

https://www.mushing.cz/informace/rady/21

 

ZA T.J. SOKOL MAXIČKY SE TĚŠÍ KAMILA ŠROLEROVÁ S TÝMEM ORGANIZÁTORŮ

 

Proč právě canicross?

1. Spokojený pejsek

Máte pejska (nebo si ho chcete pořídit) a připadá vám běhání se psem jako dobrá aktivita, která by bavila, zaujala a byla vhodným pohybovým doplňkem nejen pro vás, ale i pro pejska.

 

2. fyzická a psychická pohoda

Chcete se více hýbat (ať už z roztodivných důvodů)? Chcete si vylepšit vaši kondici, zlepšit koordinaci pohybů, poznat své fyzické možnosti, cítit se psychicky lépe, nemít doma tlustého psa? I to je motivace. 

 

3. Závod je nejlepší trénink

Pokud máte sportovní ambice, baví vás překonávat sama sebe, raději závodíte, než trénujete (nebo vás nebaví jenom trénovat) a jde vám o výkon, potom spojte příjemné s užitečným. Právě na canicrossových závodech můžete „prodat“ to, co jste natrénovali (nebo jen naběhali). A pokud vám jde o to, vyzkoušet si na co máte, prožít si atmosféru a závod alespoň absolvovat, věřte, bude to stát zato. Navíc v závodě se setkáte se situacemi, které jste v tréninku nepoznali a získáte zkušenosti, které vám nikdo jiný nepředá. Také poznáte soupeře, kteří vám v lecčems mohou poradit nebo od kterých můžete mnohé odkoukat. Závody ke canicrossu patří.

 

4. Vítězství a úspěch

Mezi canicrossaři je řada závodníků, kteří dosáhli v tomto sportu svých velkých či větších sportovních cílů. Mnozí se začali běhu se psem věnovat až poté, kdy měli za sebou dlouholetou sportovní přípravu v jiných odvětvích (např. triatlonu, kvadriatlonu, atletice, běhu na lyžích, cyklistice nebo třeba ledním hokeji či horolezectví). Pro řadu z nich se stal canicross novou sportovní prioritou nebo motivací. Pro jiné zase doplňkovým sportem, kterému se věnují v nezávodním období své sportovní specializace.

 

5. Atmosféra závodů

Každý závod má svou osobitou atmosféru, za ty roky se vypracovaly na určitou úroveň. Pořadatelé se snaží svou práci zkvalitňovat a závodníky vždy něčím novým překvapit.

 

6. Nejen canicross

Canicross není jenom o běhání se psem. Brzy zjistíte, že je dobré zkusit i jiné pohybové aktivity a pejsek při nich může být také. Bikejöring, scooter nebo třeba skijöring jsou další musherské sporty, při jejichž provozování vám stačí mít jenom jednoho psa. Mnozí se tak dostanou k jiné závodní disciplíně, nebo, a to zcela určitě, budou jezdit na kole nebo koloběžce se psem či běhat na lyžích se psem proto, aby se dobře připravili právě na canicross a zpestřili si někdy monotónní canicrossový trénink.

 

A jste tedy na závod připraveni?  

Běh se psem je potřeba vyzkoušet. Zjistit, co to obnáší, načerpat alespoň ty nejzákladnější zkušenosti. Zjistit, jestli to pejska i vás bude bavit. Zda si hned při prvním startu neutrhnete ostudu a ostatním nezkazíte závod.

 

Co k tomu budeme potřebovat?

Začněme tím základním:

Pro pejska to bude postroj (jeho nový „dres“). V žádném případě netrapte psa tím, že by vás tahal jen za obojek! Věřte, dlouho by netahal.

 

Pro vás pak ke kompletnímu běžeckému vybavení (obuvi a oblečení) i slušivý doplněk v podobě canicrossového „opasku“ a tažné šňůry.

 

Značek je na trhu více, a je třeba vyzkoušet, jak sedáky pro běžce, tak i postroj pro pejska – pro vaši inspiraci: Např. Manmat, Zero DC, Nonstop dogwear,

 

Kdo nám může poradit a kde získáme další informace?

Poradí vám především ti, kteří mají zkušenosti získané z mnoha absolvovaných závodů v canicrossu, a z jejich řad pak ti, kteří v tomto sportu něco dokázali a vědí, jaké to je „běžet se psem a větrem jako o závod“.

 

Mnohé informace také naleznete na internetových stránkách Např. www.canicross.cz (hlavně ve složce videa „ 5-dílné Povídání o canicrossu“,  nebo na FB stránkách -  (Canicross TJ Sokol Maxičky).

A zkušenost k nezaplacení bude pro vás samotná účast na závodech. I když třeba jenom v roli diváka či pomocníka některého ze závodníků.

TJ-Sokol-Maxičky-s-tečkama.jpg
bottom of page