KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON

PROPOZICE ZÁVODU

 

ROČNÍK: 7.

DATUM: Neděle 16.října 2022 

MÍSTO: Praha Klánovice, areál ZŠ, ulice V Soudním

PREZENTACE: Vyzvedávat startovní čísla je možné v sobotu 15.10. (16-20) a v neděli 16.10. (maximálně hodinu před startem daného závodu) před Sportovní halou u ZŠ v Klánovicích (ulice V Soudním)

DOPRAVA NA MÍSTO: MHD: ideálně vlakem (S1 Praha - Kolín) do stanice Praha - Klánovice a pak cca 10min pěšky, případně autobusem (221, 303) ze stanice Černý most na stanici Smržovská

PARKOVÁNÍ: na vyznačených parkovacích plochách, k parkovištím bude směřovat navigace a na místě bude obsluha, parkování u místa startu NEBUDE MOŽNÉ. Prosíme, respektujte dopravní značení.

COVID OPATŘENÍ: bude upřesněno dle aktuálních pravidel v době konání

STARTOVNÉ:

10Km závod:

500Kč pro prvních 500 registrací (včetně 1/2Maratonu a štafet) - KAPACITA NAPLNĚNA

600Kč pro dalších 1500 registrací (501. - 2000. registraci včetně 1/2Maratonu a štafet - pouze do 30.9.)

750Kč od 1.10. 2022

Změna v registraci je možná bezplatně do neděle 2.10.2021 a poté za poplatek 100Kč do středy 12.10. (20:00).

1/2Maraton:

600Kč pro prvních 500 registrací (včetně 10Km závodu a štafet) - KAPACITA NAPLNĚNA 

700Kč pro dalších 1500 registrací (501. - 2000. registraci včetně 10Km závodu a štafet - pouze do 30.9.)

850Kč od 1.10.2022

Změna v registraci je možná bezplatně do neděle 2.10.2021 a poté za poplatek 100Kč do středy 12.10. (20:00).

Štafeta 11 + 10km:

1000Kč pro prvních 500 registrací (včetně 10km a 1/2Maratonu) - KAPACITA NAPLNĚNA 
1200Kč pro dalších 1500 (501. - 2000. registraci včetně 10km a 1/2Maratonu - pouze do 30.9.)

1500Kč od 1.10.2022

TRASY: Půlmaraton (cca 21,1m), 10Km, Dětské závody, Canicross. Vzdálenosti jsou orientační a mohou se o lišit o cca 100m. 

ŠTAFETA 11 + 10KM: závod je určen pro dvojice a ve dvou zdolají 1/2Maratonskou trať. Předávka členů probíhá na cca 11km (kousek od cíle při náběhu do druhé části trasy). Závodníci musí společně přeběhnout koberec časomíry u předávkového území.

OBČERSTVOVAČKY: Na 1/2Maratonu 5 x + v cíli (cca 6, 10, 13, 16, 18,5km + cíl), na 10Km 3x + cíl (cca 3, 6, 8km + cíl). K dispozici bude voda Rajec, banány, tyčinky a iontový nápoj, v cíli koláče.

KATEGORIE: (rozhodující je ročník narození, ne věk v den závodu)

Dětské závody - viz samostatné propozice

1/2Maraton:

Z1 - ženy (15 – 30 let) 1992 – 2007

Z2 - ženy (31 - 45 let) 1977 - 1991

Z3 - ženy (nad 45 let) 1976 a starší

M1 - muži (15 – 35let) 1987 – 2007

M2 - muži (36 - 45 let) 1977 - 1986

M3 - muži (46 - 55 let) 1967 - 1976

M4 - muži (nad 55 let) 1966 a starší

10Km:

Z10-1 - Ženy do 30 let (1992 a mladší)

Z10-2 - Ženy 30 - 45 let (1977 - 1991)

Z10-3 - Ženy nad 45 let (1976 a starší)

M10 - 1 - Muži do 30 let (1992 a mladší)

M10 - 2 - Muži 30 - 45  let (1977 - 1991)

M10 - 3 - Muži nad 45  let (1976 a starší)

Štafeta 11 + 10km:

Žena + žena

Muž + muž

Žena + muž

VYHLAŠOVÁNÍ: vyhlášeni budou první 3 v každé kategorii. 

PRIZE MONEY: V rámci 1/2Maratonu bude rozděleno až 23 500 Kč mezi prvních 5 mužů a 5 žen v absolutním pořadí. Na prize money mají nárok muži, kteří absolvují Klánovický 1/2Maraton v čase pod 1:20:00 a ženy s časem pod 1:30:00. Pokud nebude zaběhnuto 5 časů v pohlaví pod daný čas, bude přesto vyplacena výhra dle tabulky níže pro příslušný počet s časem pod limit.

Muži:                                  Ženy:

1. 5 000Kč                         5 000Kč

2. 3 000Kč                         3 000Kč

3. 2 000Kč                         2 000Kč

4.  1 000Kč                        1 000Kč

5.    750Kč                          750Kč

PŘEKONÁNÍ TRAŤOVÉHO REKORDU: 3 000 Kč (Vítek Pavlišta: 1:07:11 (2018) / Tereza Hrochová 1:20:07 (2021)

ČASOVÝ HARMONOGRAM: může být upraven

7:30 - otevření registrace (umístěno u ZŠ Klánovice)  

9:30  - ukončení dětských registrací (vyjma dětí do 6 let)

10:00 - 10:45 - dětské závody

10:00 - uzavření změn v registracích 

11:00 - Canicross - start první skupiny 10 běžců. Další skupiny po 10 běžcích následují každou minutu

          11:00 - vyhlášení dětských závodů

          11:15 - uzavření vyzvedávání startovních čísel 10km

11:45 - řazení na start 10km, uzavření vyzvedávání startovních čísel 1/2M

12:05 - start 10Km

12:30 - start 1/2Maratonu + štafeta (1. člen)

12:35 - vyhlášení Canicross

14:00 - diskuze s Petrem Válkem (T-bird) - ve sportovní hale

14:00 - koncert kapely Freeride

15:20 - závod dětí do 6 let

15:30 - vyhlášení vítězů

SERVIS PRO ZÁVODNÍKY: V průběhu celého dne bude k dispozici úschovna zavazadel, šatna, zdravotnický servis a občerstvení

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: bude upřesněno dle aktuální situace

HLÍDÁNÍ DĚTÍ: zajistí MŠ Klánovice ve školce cca 200m od zázemí. Určeno pouze pro děti běžců, kteří se účastní závodu a přihlásí své děti zde. Děti musí být starší 3 let. Hlídání bude fungovat v době 10 - maximálně 15:30 a kapacita je omezena na 25 dětí. Hlídání je bezplatné, Váš dobrovolný příspěvek jde na zajištění provozu MŠ. Děti bez registrace při zaplnění kapacity nebude možné přijmout.

Akce Klánovický 1/2Maraton se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závod se koná v krásném prostředí Klánovického lesa, jehož velkou část tvoří přírodní rezervace. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel.

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu níže zmíněné

 2. 10Km, štafeta 11+10Km a 1/2Maratonský závod je určený starším 15let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem. 

 6. Závodník musí trasu absolvovat bez cizí pomoci, je zakázáno běžet se psem, kočárkem apod.

 7. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka

 8. Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli

 9. Přeregistrace závodníků je možná pouze do 14.10. dle pokynů pořadatelů

 10. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář 

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu 

 12. Závod se koná za každého počasí

 13. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem

 14. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat

 15. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem Tři pro zdraví, z.s. (dále jen „pořadatelem“ ) zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Klánovický 1/2Maraton. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem: klanovickypulmaraton@seznam.cz, následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.). 
  Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele, jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu. 
  Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích. 
  V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu: klanovickypulmaraton@seznam.cz
  Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. 

 16. Závodíme v duchu fair play a bez dopingu

 

20171022_3prozdravi_klanovickypulmaraton_1448_2048px
20171022_3prozdravi_klanovickypulmaraton_1448_2048px
press to zoom
PM_2015_Slocar (2092)
PM_2015_Slocar (2092)
press to zoom
PM_2015_Slocar (978)
PM_2015_Slocar (978)
press to zoom
 

RACE INFORMATION

 

KLÁNOVICE HALFMARATHON + 10K + RELAY RACE

EDITION: 6th

DATE: Sunday, 17th October 2021 

WHERE: Praha - Klanovice, area of local basic school, street V Soudnim

REGISTRATION POINT: Sporting hall (near the basic school)

TRANSPORT TO THE START OF THE RACE: Public transport – we recommend the train (Line S1: Praha - Kolín) to the station Prague – Klánovice, and then approximately 10 minutes’ walk to the start, or a bus (lines 221 or 303) from Praha Černý most to Smržovská bus stop

PARKING: marked parkings, follow navigation, parking close to start IS NOT POSSIBLE

CAPACITY: 1700 runners 

STARTING FEE:

10K race:

   450CZK ­– first 500 registrations (including Halfmarathon and Relay) - FULL Capacity

   550CZK – next 1200 registrations (including Halfmarathon and Relay)

Halfmarathon:

   500CZK ­– first 500 registrations (including 10k race and Relay) - FULL Capacity

   600CZK – next 1200 registrations (including 10k race and Relay)

Relay 11 + 10km:

   900CZK First 500 registrations (including 10KM + 1/2M) - FULL Capacity

   1100CZK next 1200 registrations  (including 10KM + 1/2M) 

RELAY 11 + 10KM: The race is for couples who will run the 1/2 Marathon track. Relay point is just several hundret meters from the finish line. Competitors must run together over time-keeping carpet.
CATEGORIES: (depends on year of birth, not on the runner's age)

Children's races – see separate propositions

Halfmaraton:

  Z1 – women (aged 15–30), born in 1991–2006

  Z2 – women (aged 31–45), born in 1976–1990

  Z3 – women (older than 45), born earlier than 1975

  M1 – men (aged 15–35), born in 1986–2006

  M2 – men (aged 36–45), born in 1976–1985

  M3 – men (aged 46–55), born in 1966–1975

  M4 – men (older than 55), born earlier than 1965

10k run:

  Z10-1 – women born before the year 1991 (younger than 30)

  Z10-2 – women born between years 1976 and 1990 (aged 30–45)

  Z10-3 – women born earlier than 1975 (older than 45)

  M10-1 – men born before the year 1991 (younger than 30)

  M10-2 – men born between years 1976 and 1990 (aged 30–45)

  M10-3 – men born earlier than 1975 (older than 45)

RELAY:

   FEMALE

   MALE

   MIX

AWARD CEREMONY: 3 fastest runners in each category. 

PRIZE MONEY – Halfmarathon – up tp 23,500 CZK is divided between five men and five women in overall ranking. Limit time to get prize money is under 1:20:00 for men and under 1:30:00 for women.

Men:                                  Women:

1. 5 000CZK                         5 000CZK

2. 3 000CZK                         3 000CZK

3. 2 000CZK                         2 000CZK

4. 1 000CZK                         1 000CZK

5.    750CZK                            750CZK

Breaking track record - 3000CZK (Vítek Pavlišta: 1:07:11 / Monika Hloušková 1:20:53 - both 2018)

TIME SCHEDULE: (may be changed)

  7:30 – opening the registration (in a sporting hall) 

  10:00 – children’s races

  11:00 - Canicross start

  10:30 – registration closure for newcomers and possibility to change the registration

  12:05 – start of 10k race

  12:30 – start of Halfmarathon

  15:30 – awards ceremony

SERVICE FOR RUNNERS: Technical area is ready for runners – there, you can leave your luggage, there is a cloakroom, medical service and refreshment

RULES OF THE RACE:

The race takes place in the beautiful area of Klánovice forest whose big part consists of a nature reserve. Please, respect the following rules:

 1. Each runner participates at their own risk. By the registration, they pledges to respect the rules of the race mentioned below.

 2. 10k and Halfmarathon race is for everybody who is older than 15, the runners under 18 years of age can participate only with the written consent of the legal representative

 3. It is forbidden to run beyond the marked paths and damage nature or disturb the wildlife

 4. To litter the waste, use the area around the refreshment zones or you can carry it to the finish zone

 5. Organizer is not responsible for and does not cover any damage to health and property caused by the race

 6. Start number is not transferable to another person and must be placed visibly on the runner’s chest

 7. All pictures and video taken during the race by the organizer can be used for its further promotion

 8. The race is held in all weather conditions

 9. Your email address will be used for sending information messages about news regarding the race and other events organized by the organizer

 10. It is possible to disqualify the runner in case of disrespecting these rules

11. We compete in the spirit of fair play

12. Other rules in CZ proposition

20161023_3prozdravi_klanovickypulmaraton_00134_2048px
20161023_3prozdravi_klanovickypulmaraton_00134_2048px
press to zoom
20161023_3prozdravi_klanovickypulmaraton_01074_2048px
20161023_3prozdravi_klanovickypulmaraton_01074_2048px
press to zoom
IMG_7756
IMG_7756
press to zoom