top of page

KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON

PROPOZICE ZÁVODU

 

ROČNÍK: 8.

DATUM: Neděle 15.října 2023 

MÍSTO: Praha Klánovice, areál ZŠ, ulice V Soudním

PREZENTACE: Vyzvedávat startovní čísla je možné v sobotu 14.10. (16-19) a v neděli 15.10. (maximálně hodinu před startem daného závodu) ve Sportovní hale u ZŠ v Klánovicích (ulice V Soudním)

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

SOBOTA 14.10.

16:00 - 19:00 - vyzvedávání čísel, nové registrace, přeregistrace

NEDĚLE 15.10.

7:30 - otevření registrace (umístěno u ZŠ Klánovice)  

9:30  - ukončení dětských registrací (vyjma dětí do 6 let)

10:00 - 10:45 - dětské závody

10:00 - uzavření změn v registracích 

11:00 - Canicross - start první skupiny 10 běžců. Další skupiny po 10 běžcích následují každou minutu

          11:00 - vyhlášení dětských závodů

          11:15 - uzavření vyzvedávání startovních čísel 10km

11:45 - řazení na start 10km, uzavření vyzvedávání startovních čísel 1/2M

12:05 - start 10Km

12:30 - start 1/2Maratonu + štafeta (1. člen)

12:35 - vyhlášení Canicross

14:00 - koncert kapely Freeride

14:00 - diskuze s Jiřím Ježkem

15:00 - závod dětí do 6 let

15:15 - vyhlášení vítězů

cca 15:30 - losování tomboly

DOPRAVA NA MÍSTO: MHD: ideálně vlakem (S1 Praha - Kolín) do stanice Praha - Klánovice a pak cca 10min pěšky, případně autobusem (221, 303) ze stanice Černý most na stanici Smržovská

PARKOVÁNÍ: na vyznačených parkovacích plochách, k parkovištím bude směřovat navigace a na místě bude obsluha, parkování u místa startu NEBUDE MOŽNÉ. Prosíme, respektujte dopravní značení.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ:  Zajistí MŠ Klánovice ve školce cca 200m od zázemí. Určeno pouze pro děti běžců, kteří se účastní závodu. Děti musí být starší 3 let a přihlášeni online kvůli kapacitě předem. Hlídání bude fungovat v době 10 - maximálně 15:30 a kapacita je omezena na 25 dětí. Hlídání je bezplatné, Váš dobrovolný příspěvek jde na zajištění provozu MŠ. Děti bez registrace při zaplnění kapacity nebude možné přijmout

STARTOVNÉ:

10Km závod:

500Kč pro prvních 250 registrací (včetně 1/2Maratonu a štafet) - NEJPOZDĚJI DO 31.12.2022

600Kč pro dalších 500 registrací (včetně 1/2Maratonu a štafet)

700Kč do 31.8.2023

800Kč do 30.9. 2023

900Kč od 1.10. 2023

1/2Maraton:

600Kč pro prvních 250 registrací (včetně 10Km závodu a štafet) - NEJPOZDĚJI DO 31.12.2022

700Kč pro dalších 500 registrací (včetně 10Km závodu a štafet)

800Kč do 31.8.2023 

900Kč do 30.9. 2023

1000Kč od 1.10. 2023

Štafeta 11 + 10km:

1000Kč pro prvních 250 registrací (včetně 10km a 1/2Maratonu) - NEJPOZDĚJI DO 31.12.2022

1200Kč pro dalších 500 registrací (včetně 10km a 1/2Maratonu)

1400Kč do 30.9. 2023

1800Kč od 1.10. 2023

Změny registrací/ přeregistrace:

do 1.10.2023 bezplatně

do středy 11.10.2023 za poplatek 150Kč (zpoplatněná pouze přeregistrace, např. změna na kratší trasu je bezplatná)

na místě za poplatek 250Kč

TRASY:

Vzdálenosti jsou orientační a mohou se o lišit o cca 100m

ŠTAFETA 11 + 10KM: závod je určen pro dvojice a ve dvou zdolají 1/2Maratonskou trať. Předávka členů probíhá na cca 11km (kousek od cíle při náběhu do druhé části trasy). Závodníci musí společně přeběhnout koberec časomíry u předávkového území.

OBČERSTVOVAČKY: Na 1/2Maratonu 5 x + v cíli (cca 6, 10, 13, 16, 18,5km + cíl), na 10Km 3x + cíl (cca 3, 6, 8km + cíl). K dispozici bude voda Rajec, banány, tyčinky a iontový nápoj, v cíli koláče.

KATEGORIE: rozhodující je ročník narození, ne věk v den závodu

Dětské závody - viz samostatné propozice

1/2Maraton:

Z1 - ženy (15 – 30 let) 1993 – 2008

Z2 - ženy (31 - 45 let) 1978 - 1992

Z3 - ženy (nad 45 let) 1977 a starší

M1 - muži (15 – 35let) 1988 – 2008

M2 - muži (36 - 45 let) 1978 - 1987

M3 - muži (46 - 55 let) 1968 - 1977

M4 - muži (nad 55 let) 1967 a starší

10Km:

Z10-1 - Ženy do 30 let (1993 a mladší)

Z10-2 - Ženy 31 - 45 let (1978 - 1992)

Z10-3 - Ženy nad 45 let (1977 a starší)

M10 - 1 - Muži do 30 let (1993 a mladší)

M10 - 2 - Muži 30 - 45  let (1978 - 1992)

M10 - 3 - Muži nad 45  let (1977 a starší)

Štafeta 11 + 10km:

Žena + žena

Muž + muž

Žena + muž

VYHLAŠOVÁNÍ: vyhlášeni budou vítězky/vítězové každé kategorie a prvních 5 v absolutním pořadí (1/2M), nevyzvednuté ceny propadají

PRIZE MONEY: V rámci 1/2Maratonu bude rozděleno až 38 000 Kč mezi první 3 muže a 3 ženy v absolutním pořadí. Na prize money mají nárok muži, kteří absolvují Klánovický 1/2Maraton v čase pod 1:20:00 a ženy s časem pod 1:30:00. 

Muži:                                  Ženy:

1. 8 000Kč                         8 000Kč

2. 4 000Kč                         4 000Kč

3. 2 000Kč                         2 000Kč

PŘEKONÁNÍ TRAŤOVÉHO REKORDU: 5 000 Kč (Vítek Pavlišta: 1:07:11 (2018) / Tereza Hrochová 1:20:07 (2021)

SERVIS PRO ZÁVODNÍKY A DOPROVOD:

 • zázemí v teple ve sportovní hale

 • úschovna zavazadel, šatny, sprchy, toalety..

 • testování bot Salomon 

 • hlídání dětí od MŠ Klánovice

 • masáže od Palestry a lokální kryoterapie od Kryorestart

 • občerstvení od restaurace Bazar Klánovice

 • herní zóna od Eventík.cz (cornhole, pukec) a další. 

 • koncert kapely Freeride

 

Akce Klánovický 1/2Maraton se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závod se koná v krásném prostředí Klánovického lesa, jehož velkou část tvoří přírodní rezervace. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel.

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu níže zmíněné

 2. 10Km, štafeta 11+10Km a 1/2Maratonský závod je určený starším 15let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem. 

 6. Závodník musí trasu absolvovat bez cizí pomoci, je zakázáno běžet se psem, kočárkem apod.

 7. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka

 8. Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli

 9. Přeregistrace závodníků je možná pouze dle pokynů pořadatelů

 10. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář 

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu 

 12. Závod se koná za každého počasí

 13. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem

 14. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat

 15. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem Tři pro zdraví, z.s. (dále jen „pořadatelem“ ) zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Klánovický 1/2Maraton. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem: klanovickypulmaraton@seznam.cz, následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.). 
  Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele, jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu. 
  Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích. 
  V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu: klanovickypulmaraton@seznam.cz
  Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. 

 16. Závodíme v duchu fair play a bez dopingu

 

Race info ENG

RACE INFORMATION

 

KLÁNOVICE HALFMARATHON + 10K + RELAY RACE

EDITION: 8th

DATE: Sunday, 15th October 2023 

WHERE: Praha - Klanovice, area of local basic school, street V Soudnim

REGISTRATION POINT: Sporting hall (near the basic school)

TRANSPORT TO THE START OF THE RACE: Public transport – we recommend the train (Line S1: Praha - Kolín) to the station Prague – Klánovice, and then approximately 10 minutes’ walk to the start, or a bus (lines 221 or 303) from Praha Černý most to Smržovská bus stop

PARKING: marked parkings, follow navigation, parking close to start IS NOT POSSIBLE

STARTING FEE:

10K race:

   500 CZK ­– first 250 registrations (including Halfmarathon and Relay) - ONLY UNTIL 31/12/22'

   600 CZK – next 500 registrations (including Halfmarathon and Relay)

   700 CZK – until 31/8/23'

   800 CZK - from 1/9/23'

Halfmarathon:

   600 CZK ­– first 500 registrations (including 10k race and Relay) - ONLY UNTIL 31/12/22'

   700 CZK - next 500 registrations (including 10k race and Relay)

   800CZK - until 31/8/23'

   900 CZK - from 1/9/23'

Relay 11 + 10km:

   1000CZK First 250 registrations (including 10KM + 1/2M) - ONLY UNTIL 31/12/22' 

   1200CZK - next 500 registrations (including 10KM + 1/2M)

   1400CZK - until 31/8/23' 

   1600 CZK - from 1/9/23'

RELAY 11 + 10KM: The race is for couples who will run the 1/2 Marathon track. Relay point is just several hundret meters from the finish line. Competitors must run together over time-keeping carpet.
CATEGORIES: (depends on year of birth, not on the runner's age)

Children's races – see separate propositions

Halfmaraton:

Z1 - Women (15 – 30 yrs) 1993 – 2008

Z2 - Women (31 - 45 yrs) 1978 - 1992

Z3 - Women (over 45 yrs) 1977 and older

M1 - Men (15 – 35 yrs) 1988 – 2008

M2 - Men (36 - 45 yrs) 1978 - 1987

M3 - Men (46 - 55 yrs) 1968 - 1977

M4 - Men (over 55 yrs) 1967 and older

10Km:

Z10-1 - Women less than 30 yrs (1993 and younger)

Z10-2 - Women 30 - 45 let (1978 - 1992)

Z10-3 - Women over 45 yrs (1977 and older)

M10 - 1 - Men less than 30 yrs (1993 and younger)

M10 - 2 - Muži 30 - 45  yrs (1978 - 1992)

M10 - 3 - Muži over 45  yrs (1977 and older)

RELAY:

   FEMALE

   MALE

   MIX

AWARD CEREMONY: winner in each category + 5 fastest M+W (1/2M)

PRIZE MONEY – Halfmarathon – up tp 23,500 CZK is divided between five men and five women in overall ranking. Limit time to get prize money is under 1:20:00 for men and under 1:30:00 for women.

Men:                                  Women:

1. 5 000CZK                         5 000CZK

2. 3 000CZK                         3 000CZK

3. 2 000CZK                         2 000CZK

4. 1 000CZK                         1 000CZK

5.    750CZK                            750CZK

Breaking track record: 3000CZK (Vítek Pavlišta: 1:07:11 / Tereza Hrochová 1:20:07)

TIME SCHEDULE: (may be changed)

 

SATURDAY 14.10.23'

16:00 - 19:00 - start bibs pick up

SUNDAY 15.10.23'

  7:30 – opening the registration + start bibs pick up (in a sporting hall) 

  10:00 – children’s races

  11:00 - Canicross start

  10:30 – registration closure for newcomers and possibility to change the registration

  12:05 – start of 10k race

  12:30 – start of Halfmarathon

  15:15 – awards ceremony

SERVICE FOR RUNNERS: Technical area is ready for runners – there, you can leave your luggage, there is a cloakroom, medical service and refreshment

RULES OF THE RACE:

The race takes place in the beautiful area of Klánovice forest whose big part consists of a nature reserve. Please, respect the following rules:

 1. Each runner participates at their own risk. By the registration, they pledges to respect the rules of the race mentioned below.

 2. 10k and Halfmarathon race is for everybody who is older than 15, the runners under 18 years of age can participate only with the written consent of the legal representative

 3. It is forbidden to run beyond the marked paths and damage nature or disturb the wildlife

 4. To litter the waste, use the area around the refreshment zones or you can carry it to the finish zone

 5. Organizer is not responsible for and does not cover any damage to health and property caused by the race

 6. Start number is not transferable to another person and must be placed visibly on the runner’s chest

 7. All pictures and video taken during the race by the organizer can be used for its further promotion

 8. The race is held in all weather conditions

 9. Your email address will be used for sending information messages about news regarding the race and other events organized by the organizer

 10. It is possible to disqualify the runner in case of disrespecting these rules

11. We compete in the spirit of fair play

12. Other rules in CZ proposition

bottom of page